Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Consell d'Alcaldes de la Selva

Consell d'alcaldes de la Selva

Núm.: COAL2020/5 Caràcter: Ordinària

Naturalesa: Telemàtica per videoconferència

Data: 17 de setembre de 2020

Horari: 12:00 hores

Lloc: Sala de Plens

L’ordre del dia és el següent:

Punt previ. Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la

celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica.

1. Presentació dels serveis de l’Associació Gironina d’Orientació Professional

2. Lectura i aprovació de les actes anteriors

- COAL2020/3 Ordinària 25/06/2020

- COAL2020/4 Extraordinària 16/07/2020

3. Informe del president del Consell Comarcal de la Selva

4. Propostes del Consell Comarcal de la Selva

 

4.1. Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2021.PRP2020/513

4.2. Ratificació de la resolució de presidència 2020P906 de 26 d’agost de 2020 d'actuacions prèvies a l’aprovació de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva. PRP2020/517

4.3. Aprovació de la modificació de l'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat  delegada al Consell Comarcal de la Selva. Any 2020. PRP2020/518

4.4. Ratificació de la Resolució de Presidència número 2020P939 de data 1 de setembre de 2020 relativa a les actuacions prèvies a l’aprovació del Reglament Regulador del Dret de Defensa Lletrada i Representació Processal dels Empleats

Públics i Càrrecs Electes del Consell Comarcal de la Selva. PRP2020/503

4.5. Aprovació inicial del Reglament Regulador del Dret de Defensa Lletrada i Representació Processal dels Empleats Públics i Càrrecs Electes del Consell Comarcal de la Selva. PRP2020/507

4.6. Aprovació de l'ampliació del Pla de Polítiques de Dones pel període 2021-2024 i Ratificació de la resolució de presidència 2016P4 de data 5 de gener de 2016 en que s’aprova el “Pla de polítiques de dones a la comarca de la Selva pel període 2016- 2020“. PRP2020/511

4.7. Proposta d'acord del Consell d'Alcaldes de la Selva en relació a la línia de Molt Alta Tensió en el ramal projectat per Red Eléctrica Española de Santa Coloma de Farners a Riudarenes. PRP2020/520

4.8. Proposta d'acord del Consell d'Alcaldes de la Selva relativa a les ocupacions delinqüencials d'habitatges. PRP2020/522

5. Propostes urgents

6. Propostes dels alcaldes

7. Precs i preguntes

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.