Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple del Consell Comarcal de la Selva

 

Núm.: PLE2020/7

Caràcter: Ordinària

Naturalesa: Telemàtica per videoconferència

Data: 10 de novembre de 2020

Horari: 17:30 hores

 

Punt previ. Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició addicional segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica

1. Lectura

1.     Lectura i aprovació de l'acta anterior

 

- PLE2020/6 ordinari de 29 de setembre de 2020

 

2.     Supervisió d’òrgans de govern

 

2.1. Dació de compte dels acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple corresponents a les sessions compreses en el període de l’1 de setembre al 4 d’octubre de 2020

2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència del núm. 2020G2293 al núm. 2020G3424

2.3. Dació de compte de les Resolucions de Presidència del núm. 2020P831 al núm.2020P1062

2.4. Dació de compte de les Resolucions de Presidència del Patronat del Castell de Montsoriu del núm. 2020P3 al núm. 2020P4

2.5. Dació de compte dels informes de tresoreria de la Llei de morositat (3r trimestre)

2.6. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs

2.7. Dació de compte de l’agenda institucional

 

3.     Propostes

3. Propostes d’acord

3.1. Aprovació inicial de la modificació de les tarifes de Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA per l'any 2021 i modificació de la taxa T-07 de Protecció Mediambiental. PRP2020/559

3.2. Ratificació de la resolució de presidència núm. 2020P1056 sobre el restabliment de l'equilibri econòmic d'una concessió administrativa del servei de menjador escolar amb l'empresa EUREST CATALUNYA SLU, arran del tancament dels centres educatius per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel COVID-19. PRP2020/557

3.3. Aprovació del Contracte Programa 2020 entre l'Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal de la Selva per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, la realització de polítiques d'igualtat i ampliació dels serveis que es presten en el SIAD. PRP2020/567

3.4. Aprovació del “Conveni de delegació de competències entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la Selva per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats”. PRP2020/586

3.5. Aprovació d'informe preceptiu sobre la dissolució de la Mancomunitat de la Conca de l’Onyar, constituïda pels municipis de Riudellots de la Selva i Campllong. PRP2020/572

3.6. Acceptació de la dimissió del conseller Sr. Joan Martí Bonmatí. PRP2020/589

4. Propostes urgents

5. Mocions

6. Precs i preguntes

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.