El Consell Comarcal de la Selva aprova el cartipàs per al mandat 2019-2023

Entre els punts de l’ordre del dia d’avui també s’ha aprovat el règim de sessions i les periodicitats del Ple

 

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del nomenament de representants en el consell d’administració d’una societat i als òrgans col·legiats d’ens participats pel Consell Comarcal

 

El Ple del Consell Comarcal de la Selva ha aprovat aquest dimarts 16 de juliol el nou cartipàs d’aquest ens per al mandat 2019-2023. Amb aquesta aprovació el nou govern del Consell (Junts-IdS i CP) inicia una nova etapa en què s’han distribuït els serveis en vuit grans àrees polítiques –en l’anterior mandat eren sis-, dues vicepresidències i un conseller comarcal que exercirà les funcions de coordinació de les àrees de Gestió Tributària i Hisenda, Promoció Econòmica, Organització Interna i Serveis a la Ciutadania. Amb aquest figura es pretén crear sinergies de treball, assolir fluïdesa en la comunicació entre totes elles i arribar a la màxima eficiència.

La nova redistribució té com a objectiu ser, encara, més àgils i eficients a l’hora de treballar i poder donar resposta a les necessitats dels ajuntaments i els ciutadans de la comarca. Tan és així que el president de l’ens Salvador Balliu, i els vicepresidents primer i segon, Pere Garriga i Jesús Becerra, han assegurat que aquesta nova redistribució ens permetrà atendre els ajuntaments i els ciutadans de forma encara més pròxima, que és un dels objectius d’aquest govern.

El nou cartipàs polític queda distribuït en vuit grans departaments: Àrea de Gestió Tributària i Hisenda, Àrea de Promoció Econòmica, Àrea d’Organització Interna, Àrea de Serveis a la Ciutadania, Àrea de Promoció del Territori, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Àrea d’Atenció a les Persones i Igualtat i Àrea de Medi Natural. De les vuit àrees polítiques en què queda distribuït l’ens supramunicipal, el de Gestió Tributària i Hisenda té adscrits els àmbits següents: Hisenda i Gestió Tributària i Cadastral (Carles Roca); l’Àrea de Promoció Econòmica té adscrites: Empresa (Eduard Colomé), Ocupació (Eduard Colomé) i Noves Tecnologies (Albert Robert). Pel que fa a l’Àrea d’Organització Interna, té adscrits els àmbits següents: Recursos Humans (Josep Solé), Gestió Administrativa (Maria Rosa Vila), Informàtica (està previst que ho porti l'Àstrid Desset una vegada hagi pres possessió), Convocatòries de Personal (Josep Solé) i Arxiu (Maria Rosa Vila). Pel que fa l’Àrea de Serveis a la Ciutadania, té adscrits l’àmbit d’Ensenyament (Maria del Mar Ametller), el de Joventut (Joan Antoni Hervias) i el d’Esports (Mònica Rabassa). L’Àrea de Promoció del Territori té adscrits Turisme (Francesc Bota) i Cultura (Pere Fernández). L’Àrea de Territori i Sostenibilitat té adscrits Serveis Tècnics (Martí Nogué), Sanejament-ACA (Joaquim Vivas), Residus ( Joaquim Vivas), Convocatòries i Projectes i Energia (Pere Garriga). Pel que fa a l’Àrea d’Atenció a les Persones i Igualtat, hi ha Benestar Social (Francisco Jurado), Consum (Anna Belén López), Habitatge (Anna Belen López) i Igualtat (Jesús Becerra). Finalment, l’Àrea de Medi Natural hi ha adscrits: Prevenció d’incendis-ADF (Francisco Jurado), Centre d’Acollida d’Animals (Jesús Becerra), Parcs i Espais Naturals (Francisco Javier Pastor), Protecció Civil- GIS (Francisco Javier Pastor) i Mobilitat (Jesús Becerra).

Entre els punts de l’ordre del dia d’avui també s’ha aprovat el règim de sessions i les periodicitats del Ple. Així, igual que en el mandat anterior, les sessions ordinàries es faran cada tres mesos, concretament el tercer dimarts dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 17.30 h de la tarda.

El Ple d’avui també ha aprovat la dedicació exclusiva del president, Salvador Balliu i del vicepresident primer, Pere Garriga i una dedicació parcial del vicepresident segon.

 La resta de consellers no tindran dedicació, sinó que cobraran en règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions ordinàries de Ple, un cada tres mesos (150 €); per assistència a les sessions de comissió informatives ordinàries, una cada tres mesos, (100 €); per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Permanent del Ple, (400 €) i per assistència a les sessions extraordinàries de la Comissió Permanent del Ple -fins a un màxim de quatre a l’any (400 €) i, finalment, per assistència a la reunió preparatòria de les sessions ordinàries de la Comissió Permanent del Ple (145 €). No es cobrarà cap tipus de remuneració per les sessions plenàries extraordinàries ni tampoc per les comissions informatives extraordinàries.

El Consell Comarcal no retribuirà els seus representats per l’assistència al consell d’administració i altres òrgans de societats amb participació per part del Consell i a òrgans col·legiats participats per aquest.

En la sessió d’avui també s’ha establert la dotació econòmica per l’import següent: import fix per grup de 50 € i import variable per conseller/a de 50 €.

Durant la sessió també s’ha aprovat establir a favor dels membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, exceptuant les assistències als òrgans col·legiats de la corporació i prèvia acreditació documental d’aquestes. L’import d’aquestes indemnitzacions vindrà determinat per la taula següent: 0,30 €/km, quan s’utilitzi vehicle propi. El desplaçament es comptarà des del municipi on el conseller comarcal és regidor o alcalde.

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del nomenament de representants en el consell d’administració d’una societat i als òrgans col·legiats d’ens participats pel Consell Comarcal.

El ple d'avui també ha aprovat la designació de Martí Pujals com a gerent del Consell Comarcal de la Selva.

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.