Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple del Consell Comarcal de la Selva

Dia: 19 de març de 2019

Hora: 17.00

Lloc: Sala d'Actes del Consell Comarcal de la Selva

 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

- PLE2018/6 Ordinari 18/12/2018

 

2. Supervisió d’òrgans de govern

2.1. Dació de compte dels acords de la Comissió Permanent del Ple

2.2. Dació de compte dels acords de les Resolucions de Gerència

2.3. Dació de compte dels acords de les Resolucions de Presidència

2.4. Dació de compte dels acords de les Resolucions de Tresoreria

2.5. Dació de compte de sentències judicials

2.6. Dació de compte de la Resolució de Presidència 2019P245 de la liquidació del pressupost del Consell Comarcal de la Selva, exercici 2018

2.7. Dació de compte de l’informe anual de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general del Consell Comarcal de la Selva, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i des les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2018

2.8. Dació de compte dels informes de saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2018 del Consell Comarcal de la Selva i del Patronat del Castell de Montsoriu

2.9. Dació de compte dels informes de tresoreria de la Llei de Morositat, quart trimestre de 2018, del Consell Comarcal de la Selva, del Patronat del Castell de Montsoriu i de la societat Serveis Mediambientals de la Selva Nora SA

2.10.Dació de compte de la Resolució de Presidència 2019P245 d’Aprovació del Pla

pressupostari a mig termini 2020 - 2022 (marc pressupostari)

2.11.Dació de compte de la Resolució de Presidència 2019P120 de renúncia al grup d’ERC al CCS per part del Sr. Albert Sau

2.12.Dació de compte de la Resolució de Presidència 2019P259 de Presa de coneixement del nomenament de portaveu del grup polític Convergència i Unió (CiU) al Consell Comarcal de la Selva

 

3. Propostes d’acord

3.1. Pèrdua de la condició de consellera comarcal de la Sra. Dolors Rubio Castillo

(PRP2019/116)

3.2. Pèrdua de la condició de conseller comarcal del Sr. Joaquim Torrecillas Carreras

(PRP2019/98)

3.3. Presa de possessió de nova consellera comarcal Sra. Dafne Galvany Rosell

(PRP2019/96)

3.4. Pla Econòmic Financer 2019-2020 del Consell Comarcal de la Selva (PRP2019/117)

3.5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal del preu públic P-04 Transport Escolar (PRP2019/99)

3.6. Aprovació del reglament del servei de menjador escolar del Consell Comarcal de la Selva (PRP2019/109)

3.7. Aprovació del reglament del servei de transport escolar del Consell Comarcal de la

Selva (PRP2019/1109

3.8. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2019/2020 (PRP2019/105)

3.9. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de transport escolar

col·lectiu per al curs 2019/2020 (PRP2019/106)

3.10.Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de desplaçament (AID) per al curs 2019/2020 (PRP2019/108)

3.11.Determinació dels documents i/o informació de caràcter confidencial de les ofertes presentades per les empreses que participen en el procediment de contractació del servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en l'àmbit del Consell Comarcals de la Selva (PRP2019/113)

3.12.Adjudicació del contracte de serveis d'explotació, conservació i manteniment dels

sistemes de sanejament en l'àmbit del Consell Comarcal de la Selva (PRP2019/104)

3.13.Aprovació de l'expedient de contractació “Contracte Mixt de Subministrament i Serveis per la implantació del gestor d'expedients electrònics de Gestió Tributària i gestió integral per implementar el nou model d'administració electrònica del Consell Comarcal de la Selva” subjecte a regulació harmonitzada (PRP2019/94)

3.14.Acord per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades (PRP2019/121)

 

4. Propostes urgents

Presa de coneixement de la pèrdua de condició del conseller comarcal del senyor Lluís Barnés Tarrés

5. Mocions

6. Precs i preguntes

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.