El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva presenta la memòria d'activitats 2021

Les xifres s’han donat a conèixer aquest dimarts al matí al CAAS a Tossa de Mar, en el marc de la presentació de la memòria 2021

Durant l’any 2021 s’ha mantingut el nombre de gossos recollits per part del servei comarcal

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) ha presentant la memòria d’activitats 2021 aquest dimarts 10 de maig al matí, en el marc de la roda de premsa de premsa que s’ha fet a Tossa de Mar.

Durant l’any 2021, el nombre d’animals gestionats pel Centre d’Acollida d’Animals gestionats pel Centre d’Acollida d’Animals de la Selva va ser de 935, 815 gossos i 120 gats. Aquestes xifres no incloent els gats esterilitzats en les campanyes de sanejament de colònies controlades que el servei del CAAS  realitza en diferents municipis de la comarca. Aquestes dades presenten un manteniment en quan al nombre de gossos recollits a la comarca i un increment notable dels gats.

Lloret de Mar és el municipi de la comarca amb més serveis realitzats amb 133 gossos i 32 gats gestionats. Darrera de Lloret de Mar hi trobem municipis amb molts menys habitants però amb un nombre d’animals gestionats molt important, és el cas de Maçanet de la Selva i Vidreres amb més de 130 animals gestionats durant el 2021.

Durant l’any 2021 cal destacar que s’ha gestionat 120 gats, la qual cosa significa un increment molt important respecte anys anteriors. La major part han estat camades de cadells abandonats amb pocs dies de vida i unes possibilitats de sobreviure molt limitades. Si s’observa la gràfica història dels animals gestionats pel servei s’observa clarament un increment molt important durant els anys 2015 al 2018, degut principalment a la posada en funcionament del servei de recollida 24 hores/365 dies i posteriorment una estabilització entorn als 900 animals gestionats anualment.

Pel que fa els animals recollits de gossos per municipis durant l’any 2021, aquestes són molt regulars durant tot l’any. Lloret de Mar, Maçanet de la Selva i Vidreres lideren el nombre d’animals gestionats molt per sobre de municipis com Blanes amb una població d’habitant semblant a Lloret de Mar i amb la meitat de gossos recollits. Així mateix, Maçanet de la Selva i Vidreres tenen xifres molt superior a municipis amb igual nombre d’habitants.

El cap del departament de Territori i Sostenibilitat, Felip Toledo, ha explicat que el fet que hi hagi un major nombre d’animals identificats i censats fa possible el retorn immediats dels animals per part dels serveis municipals i dels centre veterinaris, sense la intervenció del servei comarcal. En aquest sentit, Becerra ha recordat que des del 2016 el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments selvatans, amb la col·laboració del tots els centre veterinaris, porten a terme campanyes d’identificació gratuïtes que han fet possible la identificació de més de 8.000 mascotes en aquests darrers cinc anys. Sens dubte aquesta iniciativa i la reducció de la mobilitat són les dues causes més que probables d’aquesta reducció significativa en el nombre de gossos recollits.

                                               Menys gossos abandonats l’any 2021

Quan parlem d’animals abandonats són aquells que, identificats o no, no són recuperats pels seus propietaris o posseïdors. L’exercici 2021 es va tancar amb una xifra 407 gossos  abandonats.

La dada realment important és el percentatge d’animals retornats respecte del total d’animals recollits, i molt especialment en els gossos donat que ens indicarà el tant per cent d’animals abandonats, no recuperats.

El 50 per cent dels gossos gestionats pel CAAS durant el 2021 han estat recuperats pels seus propietaris. Aquesta és una tendència mantinguda durant els darrers anys. L’any 2019 es van recuperar un total de 58 gossos, el 2020 un total de 54 i l’any 2021 un total de 50.

El nombre d’animals abandonats és molt més alta en aquells municipis amb urbanitzacions de segones residències com Lloret de Mar  -amb 100 gossos abandonats- i Maçanet de la Selva, - amb 83 animals abandonats

                                               408 Gossos perduts i recuperats

El nombre de gossos recollits i retornats als seus propietaris durant el 2021 va ser de 408.

L’adopció, la prioritat dels ciutadans

Els darrers anys, també s’ha observat un canvi de tendència en els ciutadans. I és que si fa cinc anys, els ciutadans preferien comprar una mascota abans que adoptar-la, en l’actualitat ja no és així. Els ciutadans s’han tornat més animalistes i més solidaris i aquest fet ja es va detectar l’any 2019 i es va confirmar l’any 2020. És un canvi molt important en la forma d’adquirir una mascota per part dels ciutadans.Un fet que ja vàrem detectar el 2019 i que es va confirmar l’any 2020 és un canvi molt important en la forma d’adquirir una mascota per part dels ciutadans. Podem dir que estem davant d’una societat més animalista i més solidaria que ha deixat de pensar en races i prioritza l’adquisició d’animals abandonats.

 Aquest 2021 van ser adoptats pel CAAS un total d e 427 animals ( 340 gossos i 87 gats) mantenint la tendència a un descens en el nombre d’adopcions i un increment en el de gats, el principal motiu és que el nombre d’abandonaments de gossos es va reduint i el de gats es va incrementant.

El nombre d’adopcions va molt vinculat al tipus d’animals recollits, en el cas dels cadells i races petites la major part d eles adopcions són en menys d’un mes i en el cas dels animals PPP les adopcions poden trigar 2-3 anys.

Del conjunt de gossos adoptats cal destacar que un 91% són adopcions a ciutadans particulars i, la resta, un 9% son mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals amb les que mantenim acords de col·laboració. En el cas dels gats, el 76% de les adopcions són a particulars i la resta a entitats protectores, especialment l’APAP de Tossa de Mar.

Els reptes de futur del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva

 

El que estem vivint al nostre país no és més que l’evolució a una societat més responsable amb el seu entorn i els seus animals. El 1993 el Parlament de Catalunya va aprovar una Llei pionera a l’estat espanyol prohibint el sacrifici d’animals en els centres d’acollida per raons d’espai, actualment únicament 4 comunitats (Catalunya, Madrid, Murcia i Galicia) tenen una regulació de sacrifici cero. En l’actualitat, la ciutadania catalana està més sensibilitzada amb la tinença responsable d’animals de companyia, veiem com els propietaris poden portar les seves mascotes als hotels, restaurants, càmpings, espais comercials, etc. Sens dubte, manca encara una major implicació de les administracions locals, tot i que ja tenim municipis que autoritzen l’accés a les platges encara hi ha molt camí per recórrer: zones d’esbarjo amplies, accés a les instal·lacions municipals, major implicació amb el tema de les colònies de gats, actuació inspectora per protegir les condicions d’estada dels animals, obertura de sancionadors per maltractament, etc.

 

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) es prepara per atendre les necessitats futures i assolir el reptes de la nova societat. Es de preveure que cada dia recollirem menys gossos abandonats però ens trobarem amb un major nombre de peticions d’acollides procedents de situacions socials que comportin la necessitat d’una estada temporal dels animals fins que siguin recuperats pels seus propietaris o adoptats per uns de nous (defuncions dels propietaris, pèrdua de la casa, necessitat de trasllat a l’estranger, impossibilitat d’atendre econòmicament als animals, etc). Els centres d’acollida com el CAAS deixaran de ser les caneres dels gossos rodamons i abandonats per ser centres d’estada temporal.

 

D’altra banda, convençuts que les administracions locals aniran intervenint en garantir els drets dels animals, practicant intervencions de comís d’animals en aquells casos que es detecti incompliments en les condicions de vida dels animals o en una situació fraudulenta de l’estada de les mascotes (punts de cria i venda il·legal, tinença d’animals potencialment perillosos sense llicència, caneres fraudulentes, etc.) caldrà que el servei comarcal es prepari per donar resposta aquestes necessitats, tant des del punt de vista de l’espai com de suport administratiu i legal per aquells municipis que estiguin interessats en cedir competències al Consell Comarcal de la Selva (creació d’un cos d’inspecció, gestió expedients de comís, gestió expedients sancionadors, etc.).

 

Una inversió de 140.000 euros per modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat dels animals residents

 

Durant l’any 2021 i 2022, el Consell Comarcal de la Selva s’està executantuna inversió de 140.000 euros en el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva. Aquesta inversió de diners permetrà modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat de vida dels animals residents mitjançant la creació d’una zona de post-operatoris, creació d’una zona específica per allotjar cadells, retirada de la teulada de fibrociment i aïllament de la coberta i millores en la climatització dels espais d’atenció veterinària i d’atenció al públic.

 

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha recordat que fa 24 anys el Consell Comarcal de la Selva va apostar per una gestió directa del servei de recollida i manteniment d’animals i va construir el primer centre d’acollida de les comarques Gironines. Desprès va venir el del Pla de l’Estany, el de la Garrotxa, el Ripollès i actualment està previst la construcció del de l’Alt Empordà i  s’està estudiant la ubicació pel del Gironès.

 

Balliu, a més, ha volgut destacar també els resultats del Centre i també s’ha referit a les inversions que s’estan duent a terme per tal que el centre assoleixi l’excel·lència, i els animals estiguin en les millors condicions possibles.

 

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva ofereix als seus municipis un servei de recollida els 365 dies de l’any i les 24 hores i el futur passarà per, a banda de la recollida i manteniment dels gossos perduts i/o abandonats, oferir als ens locals que ho desitgin les eines per gestionar la tinença responsable dels animals: inspecció de les condicions de vida dels animals, intervenció en casos d’incompliment, gestió dels expedients sancionador, coordinació en la gestió de les colònies de gats i oferir l’acollida voluntària dels animals en situacions de vulnerabilitat per la integritat d’aquests.

 

El Consell Comarcal de la Selva presta, per delegació dels ajuntaments, el servei de recollida i manteniment dels animals de companyia ( gossos, gats i fures) perduts i/o abandonats a la comarca, són 25 els municipis al que presta servei mitjançant el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, ( CAAS) ubicat a Tossa de Mar.

 

Per la seva banda l’alcalde de Tossa de Mar, Ramon Gascons, ha recordat que la missió del CAAS ha estat des dels seus inicis “protegir els  animals, conscienciar tothom que cal protegir-los i evitar que es pugin produir situacions de maltractament”.

 

En aquest sentit, Gascons ha celebrat la “gran tasca” dut ha dut a terme el CAAS, i ha apuntat que des del consistori ja es va posar en funcionament fa un temps uns “espais públics de convivència per als gossos”, uns parcs, ha apuntat, “on s’hi poden portar els animals de companyia i que estan destinat a deixar-los lliures tot considerant la norma principal de tinença d’animals”.

 

 

l-oficina-jove-del-consell-comarcal-de-la-selva-ha-organitzat-una-formacio-per-acompanyar-la-salut-mental-dels-joves L’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva ha organitzat una formació per acompanyar la salut mental dels joves. Aquestes jornades que porten per...
junts-per-catalunya-mante-el-lideratge-al-consell-comarcal-de-la-selva-amb-un-total-d-11-consellers-comarcals Independents de la Selva (IdS) es consolida com la tercera força política amb un total de 5 consellers, seguida del Partit dels Socialistes de...
la-selva-ja-disposa-del-primer-pla-estrategic-de-l-economia-social-i-solidaria-a-la-comarca   Un total de 13 ajuntaments i una vintena d’entitats selvatanes participen en l’elaboració del pla El Consell Comarcal de la Selva i els...
el-consell-comarcal-de-la-selva-inicia-el-periode-per-sol-licitats-ajuts-de-menjador-i-transports-escolar-per-al-curs-2023-2024   Des del dilluns 22 de maig hi ha obert el termini per sol·licitar els ajuts de menjador i transport escolar per al proper curs escolar...
laura-ortega-i-pol-zamora-pubilla-i-hereu-de-la-comarca-de-la-selva-2023 L’alcalde de Riudarenes, Josep Soler, ha presidit l’acte juntament amb el president de Foment de les Tradicions Catalanes, Arnau Ahktar També hi...
l-oficina-jove-del-consell-comarcal-de-la-selva-posa-en-marxa-la-segona-edicio-del-projecte-patis-artistics Actualment, el Consell Comarcal de la Selva està realitzant dos projectes que volen promoure la creació cultural entre el col·lectiu jove i en el marc...
el-castell-de-montsoriu-protagonista-del-programa-numero-1000-d-en-guardia-de-catalunya-radio El programa “En guàrdia!” a la sala noble del castell de Montsoriu el dijous, dia 27 d’abril   "En guàrdia!" celebra els 1.000 programes...
el-consell-comarcal-de-la-selva-inicia-el-projecte-cultura-i-transformacio-digital La presentació es farà el dia 28 d’abril en el marc de la primera jornada de connexió amb el món digital que porta per títol “Connectem- al...
del-15-de-marc-al-15-d-octubre-no-es-pot-fer-foc-als-terrenys-forestals-sense-autoritzacio Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, regula que en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els...
el-cross-de-sant-hilari-cloura-el-circuit-gironi-de-cross-el-proxim-diumenge-dia-26-de-febrer L’escenari on s'ha disputat la prova de Sant Hilari és un dels més esperats per als aletes vinguts d’arreu del territori   A Sant Hilari...
el-castell-de-montsoriu-s-apropa-els-20-000-visitants-durant-l-any-2022 Aquestes són les seves millors xifres des de que Montsoriu es va obrir al públic l’any 2011   El Consell Comarcal de la Selva i el...
el-municipi-de-sant-julia-de-llor-i-bonmati-es-prepara-per-a-la-implantacio-del-nou-servei-de-recollida-de-residus-porta-a-porta Es posarà en funcionament el proper 19 de setembre   El Consell Comarcal de la Selva es qui té delegat aquest servei i l'executa a través...
el-castell-de-montsoriu-sera-l-escenari-d-un-programa-especial-en-directe L'equip de Ràdio Marina es trasllada aquest divendres 1 de juliol al castell de Montsoriu Durant tres hores, s'explicaran in...
una-desena-d-artistes-joves-de-la-selva-acutaran-els-patis-de-catorze-instituts-de-la-comarca-per-promocionar-l-acces-a-la-cultura-dels-i-les-joves-durant-el-curs-escolar El projecte ”Patis Artístics” està impulsat per l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva i rep el suport de la Direcció General de Joventut i la...
s-inauguren-les-obres-de-remodelacio-del-museu-etnologic-del-montsell-la-gabella El Museu Etnològic del Montseny, element clau de cohesió del territori Les obres de remodelació permeten al visitant descobrir nous espais que fins...
el-servei-de-creacio-d-empresa-del-consell-comarcal-de-la-selva-ha-ates-212-emprenedors-durant-el-2020 Les xifres del servei “són bones i si tenim en compte l’any que hem viscut amb la pandèmia de la COVID-19” ha assenyalat el màxim responsable de l’ens...
la-poblacio-de-brunyola-acollira-la-26a-edicio-de-la-fira-de-l-avellana-de-la-selva Enguany, aquest esdeveniment s’ha adaptat al compliment de la normativa respecte a la pandèmia de COVID-19   La Fira s’ha presentat...
un-terratremol-de-magnitud-3-9-amb-epicentre-a-prop-de-santa-coloma-de-farners Un terratrèmol de 3,9 graus d’intensitat a l’escala de Richter s'ha detectat quan passaven pocs minuts de tres quarts de tres de la tarda d'avui...
el-consell-comarcal-de-la-selva-s-adhereix-a-la-setmana-internacional-del-compost Enguany, se celebra entre el 3 i el 9 de maig de forma telemàtica amb l’objectiu d’informar i difondre els beneficis del compost en el sòl i el...
des-del-consell-comarcal-us-desitgem-un-felic-dia-de-la-mare Des del Consell Comarcal de la Selva us desitgem un Feliç Dia de la Mare.   Gaudiu d'aquest dia respectant les sortides permeses i...
l-area-de-benestar-social-del-consell-comarcal-segueix-treballant-per-poder-donar-resposta-a-les-families-de-la-comarca   Tant des dels Serveis Socials bàsics com els especialitzats, estem fent trucades a les persones i famílies més vulnerables,  per tal de...
darreres-mesures-de-prevencio-i-contencio Arran de les mesures preventives establertes davant l'evolució dels contagis del #CoVID19, es recomana no utilitzar presencialment els serveis del...
el-consell-comarcal-de-la-selva-ha-formalitzat-la-contractacio-de-34-persones-aturades-de-mes-de-30-anys-amb-el-programa-30-plus El Programa 30 Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones desocupades de més de 30 anys   El programa és una iniciativa...
julia-barcelo-i-arnau-vilaplana-pubilla-i-hereu-de-la-comarca-de-la-selva-2019 L’alcalde de Breda, Dídac Manresa ha presidit l’acte juntament amb el president de Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vilarrasa També hi...
tret-de-sortida-del-projecte-itutambe-a-diverses-urbanitzacions-de-la-selva Aquesta setmana s’han iniciat els tallers de Maçanet de la Selva, Vidreres i Massanes El mes de setembre s’iniciaran els tallers de Sils, Santa...
consells-davant-els-incendis-forestals Sou a Catalunya, un país de clima mediterrani amb molta massa forestal. A l'estiu, la sequera eleva sovint el risc d'incendi forestal, però cal tenir...
una-quarantena-de-persones-assisteixen-a-la-3a-edicio-del-networking-de-caracters-artesans-i-creatius-startart2018-a-el-centre-eix-de-negoci El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, juntament amb la regidora de promoció econòmica, Teresa Garcia i el director del Centre...
consells-petards Amb l'estiu arriben a Catalunya les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles, amb l'increment de l'ús de material...
el-castell-de-montsoriu-obrira-al-public-durant-les-festes-de-nadal Només romandrà tancat els dies 25 i 31 de desembre i el dia 6 de gener Molt bona acollida de l’edifici de serveis i atenció al públic durant el...
un-total-de-50-productors-i-establiments-de-la-selva-estableixen-relacions-comercials-en-una-jornada-a-hostalric Entre els participants hi havia productors i establiments d’arreu de la comarca, així com restauradors, establiments hotelers i cases de turisme...
alumnes-de-l-escola-immaculada-concepcio-de-lloret-visiten-el-centre-d-acollida-d-animals-de-la-selva Els alumnes de 2n ESO de l’Escola Immaculada Concepció de Lloret de Mar van visitar el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, el passat dijous 29...
un-total-de-30-persones-participen-a-la-segona-formacio-organitzada-per-l-associacio-de-turisme-la-selva-comarca-de-l-aigua-i-el-consell-comarcal Una trentena de persones han participat a la segona sessió de formació turística, organitzada per l’Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua,...
el-ple-del-consell-comarcal-de-la-selva-aprova-el-nou-cartipas El Ple del Consell Comarcal de la Selva ha aprovat el dimarts 21 de juliol el nou cartipàs d’aquest ens per a la legislatura 2015-2019. Amb...
salvador-balliu-es-escollit-nou-president-del-consell-comarcal-de-la-selva Salvador Balliu (CiU) ha estat escollit president del Consell Comarcal de la Selva en el Ple de constitució que s’ha celebrat aquest dimecres, 15 de...

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.