Informació al contribuent de la siutació tributària derivada per la declaració de l'estat d'alarma: abril 2020

Informació al contribuent de la situació tributària derivada per la declaració de l’estat d’alarma:

De conformitat amb el que s’estableix en el RD 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma i posteriorment modificat pel RD 465/2020, de 17 de març, i del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, així com del RDL 11/2020, de 31 de març, informem:

PRIMER. Com a conseqüència de la COVID-19, els municipis el padró dels quals finalitzava el 31-03-2020 gaudiran d’una ampliació del període de pagament pels tributs afectats, segons el quadre següent sense perjudici de les posteriors modificacions respecte dels terminis que es puguin comunicar per a d’altres tributs.

Els contribuents que així ho requereixin poden sol·licitar els documents de pagament amb el nou venciment al correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

MUNICIPIS            

TRIBUTS. AMPLIACIÓ TERMINI 30/04/2020

ANGLÈS

Mercat setmanal (1r semestre)

AMER

IVTM

ARBÚCIES

IVTM (ampliació termini: 20-5-2020)

ESCOMBRARIES (ampliació termini 20-5-2020)

BREDA

IVTM

BRUNYOLA

IVTM

CALDES DE MALAVELLA

CLAVEGUERAM (4t trimestre 2019)

HOSTALRIC

IVTM (ampliació termini: 20-5-2020)

OSOR

IVTM

RIELLS I VIABREA

GUALS/ESCOMBRARIES

SANTA COLOMA DE FARNERS

IVTM

SUSQUEDA

IVTM

AIGUA (4t trimestre 2019)

VIDRERES

IVTM

URBANITZACIÓ CAN HOSTA

QUOTA DE CONSERVACIÓ (1r semestre)

 

 

SEGON. Que respecte als Ajuntaments que mantenen el seu calendari fiscal, i concretament pels padrons la cobrança dels quals es produeix entre 01/03/2020 i el 30/04/2020 s’estableix que:

Pel que fa a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributaria de padrons municipals, i respecte a les relacions de rebuts domiciliats, que en compliment del calendari fiscal dels respectius ajuntaments pertoqui ser gestionats al cobrament dins del període declarat l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, és a dir, fins al 30 d'abril de 2020,se suspendrà i es domiciliaran amb posterioritat a la data indicada en compliment de l’article 33 de l’esmentat Reial decret llei 8/2020. Es fixarà la data estimada de domiciliació el 4 de maig. En el cas de prolongació del període d’estat d’alarma, es prolongarà la suspensió a la nova data indicada pel corresponent reial decret.

Pel que fa a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària de padrons municipals, i respecte a les relacions de no domiciliats que en compliment del calendari fiscal dels respectius ajuntaments pertoquin ser abonats per l’obligat tributari dins del període declarat l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, és a dir, fins al 30 d'abril de 2020, el termini de pagament en voluntària s’estén fins al 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran. En el cas de prolongació del període d’estat d’alarma, es prolongarà la suspensió a la nova data indicada pel corresponent reial decret.

TERCER. Que, d’acord amb la modificació realitzada pels ajuntaments en els seus calendaris fiscals, resten alterats, pels tributs assenyalats, segons el quadre següent:

MUNICIPI

TRIBUTS AFECTATS

MODIFICACIÓ CALENDARI FISCAL. NOUS TERMINIS

ANGLÈS

IBI

Maig – juny (33%)

Agost – setembre (33%)

Novembre – desembre (34%)

AMER

Es publicarà informació properament

BLANES

Es publicarà informació properament

BREDA

IBIU (1a fracció)

Juny – juliol

IBIR

LA CELLERA DE TER

IVTM

Juny – juliol

CEMENTIRI

ESCOMBRARIES-CLAVEGUERAM

Juny – juliol (1a fracció: 60%)

ENTRADA VEHICLES

CANALERES-BALCONS

GUALS

IBIU (1a fracció)

Juliol – agost (60%)

IBIR

Octubre - novembre

BICES

IAE

ESCOMBRARIES-CLAVEGUERAM

Octubre – novembre (2a fracció: 40%)

ENTRADA VEHICLES

CANALERES-BALCONS

GUALS

IBIU (2a fracció)

Novembre – desembre (40%)

MAÇANET DE LA SELVA

Es publicarà informació properament

MASSANES

IVTM

Maig – juny

Escombraries

Cementiri

Guals

IBIU

Setembre – octubre

IBIR

IAE

OSOR

IBIU

40% Maig – juny

60% Octubre – novembre

RIELLS I VIABREA

IBIU

40% Juny – juliol

Domiciliats: 05/07/2020

60% Octubre - novembre

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Es publicarà informació properament

SANT FELIU DE BUIXALLEU

IBIU

Juliol – agost

IBIR

BICES

IAE

Agost - setembre

IVTM

15/09/2020 – 15/11/2020

Escombraries

Cementiri

SANT HILARI SACALM

IVTM

Domiciliats (data de càrrec) 20/05/2020

IBIU

Juny – juliol

IBIR

BICES

SANTA COLOMA DE FARNERS

IVTM

30/04/2020

IBIU (1a fracció)

Juliol – agost

IBIR

Escombraries

Tinença d’animals

Guals

Cementiri

IBIU (2a fracció)

Novembre - desembre

IAE

SILS

IVTM

20/05/2020

Domiciliats (data de càrrec) 20/05/2020

IBIU (1a fracció)

Juny – juliol

IBIR

BICES

SUSQUEDA

Es publicarà informació properament

VIDRERES

Es publicarà informació properament

VILOBÍ D’ONYAR

 

BICES

Juny – juliol

Escombraries

Clavegueram

Cementiri

Guals

Llicències d’auto-taxis

IAE

IVTM

Agost-setembre

IBIU

Octubre – novembre

IBIR

 

QUART. Respecte als fraccionaments i ajornaments:

A) Respecte als fraccionament gratuïts unificats (FGU), coneguts com a tarifa plana,  la/les fracció/ns de pagament que recaigui/n dins del període d’alarma es prorratejaran en els mesos d’octubre, novembre i desembre.

B) Pel que fa als acords de fraccionament o ajornaments regulats en l’article 65 LGT i en els articles 44 a 54 RGR, es tractaran segons el criteri següent:

La quota del mes d’abril es cobrarà al mes de maig i així successivament. Per tant, aquesta modificació tindrà efectes sobre la resta de quotes de l’acord de fraccionament o ajornament fins al seu venciment.

CINQUÈ. En relació amb el recurs de reposició, segons el criteri establert pel RDL 8/2020, de 17 de març, i posteriorment regulat pel RDL 11/2020 (segon paràgraf de la disposició addicional vuitena), de 31 de març, opera el següent criteri:

En l’àmbit tributari, des del dia 14 de març fins al 30 d’abril, ambdós de l’any 2020, el termini per interposar recursos (regits per la LGT els seus reglaments de desenvolupament o TRLRHL) s’iniciarà a partir del 30/04/2020 i s’aplicarà:

·         Als actes notificats amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i que el còmput del termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació de la resolució, no hagués finalitzat el dia 13 de març de 2020.

·         Als actes o resolucions notificats una vegada declarat l’estat d’alarma.

 

Els contribuents que hagin d’efectuar el pagament d’una liquidació i, el document del qual disposin no correspongui amb la data assenyalada d’acord amb l’article 33 RDL 8/2020, de 17 de març o amb el que hagi acordat el respectiu ajuntament, podran dirigir-se, si així ho consideren oportú, a l’atenció al ciutadà del Consell Comarcal de la Selva mitjançant els telèfons o correus electrònics següents, segons corresponguin en cada cas:

 

Santa Coloma de Farners: 972 84 01 78 o Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

Blanes: 972 35 72 51 o Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Arbúcies: 972 16 29 53 o Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Vidreres: 972 85 10 94 o Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

 

 

 

 


 

l-ajuntament-de-sils-i-el-consell-comarcal-de-la-selva-organitzen-diverses-reunions-presencials-per-donar-a-coneixer-el-proces-d-implementacio-del-servei-de-recollida-de-residus-porta-a-porta-als-barris La gestió d'aquest sistema de recollida de residus es farà a través del Consell Comarcal de la Selva i està previst que es posi en marxa el mes...
blanes-acollira-l-acte-de-presentacio-de-la-senyalitzacio-d-elements-patrimonials-i-rutes-d-autodescoberta-del-producte-turistic-cultural-vescomtat-de-cabrera La presentació, que es farà el divendres 10 de juliol a la plaça de l’Església de Blanes, comptarà amb l’alcalde de Blanes, el president del Patronat...
el-ple-del-consell-de-la-selva-aprova-la-proposta-de-desistiment-de-la-reununcia-de-les-competencies-de-gestio-del-servei-de-menjador-a-la-comarca-de-la-selva En la sessió d’avui ha pres possessió Joan Pla en substitució d’Anna Reyero   També s’ha aprovat l’acceptació de la delegació de...
tret-de-sortida-de-les-brigades-joves-de-la-selva En l’edició d’enguany, hi particpen un total de deu ajuntaments de la Selva   Les brigades joves de la Selva es posen en marxa a diversos...
l-obra-d-arnau-blanch-guanyadora-del-premi-art-en-ruta-2020-es-podra-visitar-a-la-ciutat-de-perpinya Everybody needs good neighboursés un viatge visual que parteix del poble natal del fotògraf, Vilobí d’Onyar L’exposició, que es presentarà...
el-consell-comarcal-de-la-selva-i-l-ajuntament-de-caldes-organitzen-la-primera-xerrada-a-la-urbanitzacio-tourist-club-sobre-el-nou-servei-de-recollida-de-residus-porta-a-porta El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Caldes de Malavella van organitzar la primera xerrada a la urbanització Tourist Club sobre el nou...
la-inestabilitat-emocional-durant-el-confinament-ha-efectat-prop-del-50-dels-i-les-joves-i-s-aguditza-la-desiigualtat-social-a-la-comarca-de-la-selva L’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva ha elaborat un informe sobre els efectes del confinament de la pandèmia per la COVID-19 en els i les...
el-consell-comarcal-de-la-selva-us-desitja-una-felic-revetlla-de-sant-joan El Consell Comarcal de la Selva us desitja una Feliç Revetlla de Sant Joan. Enguany cal que fem un Sant Joan diferent amb grups reduïts, amb la...
el-consell-de-la-selva-i-les-ampa-de-la-comarca-es-reuneixen-per-aclarir-els-models-de-gestio-dels-menjadors-escolars El Consell Comarcal de la Selva va organitzar una reunió amb les AMPA de la comarca per tal de valorar conjuntament les diverses modalitats de gestió...
el-consell-comarcal-de-la-selva-edita-una-e-guia-de-serveis Aquesta e-guia té com a objectiu donar a conèixer els serveis que es presten des de l’ens selvatà als ajuntaments de la Selva   El Consell...
el-consell-comarcal-de-la-selva-aconsegueix-que-la-generalitat-aclareixi-com-gestionar-els-menjadors-escolars   Tal com es va comprometre quan va retornar la competència del servei al Departament d’Educació, amb aquests aclariments l’ens selvatà es...
un-terratremol-de-magnitud-3-9-amb-epicentre-a-prop-de-santa-coloma-de-farners Un terratrèmol de 3,9 graus d’intensitat a l’escala de Richter s'ha detectat quan passaven pocs minuts de tres quarts de tres de la tarda d'avui...
el-consell-comarcal-de-la-selva-s-adhereix-a-la-setmana-internacional-del-compost Enguany, se celebra entre el 3 i el 9 de maig de forma telemàtica amb l’objectiu d’informar i difondre els beneficis del compost en el sòl i el...
des-del-consell-comarcal-us-desitgem-un-felic-dia-de-la-mare Des del Consell Comarcal de la Selva us desitgem un Feliç Dia de la Mare.   Gaudiu d'aquest dia respectant les sortides permeses i...
el-consell-comarcal-es-suma-el-dia-per-la-visibilitat-lesbica El dia 26 se celebra el Dia per a la Visibilitat Lèsbica a Catalunya i, des del Consell Comarcal de la Selva, ens hi volem sumar. Aquesta jornada...
l-area-de-benestar-social-del-consell-comarcal-segueix-treballant-per-poder-donar-resposta-a-les-families-de-la-comarca   Tant des dels Serveis Socials bàsics com els especialitzats, estem fent trucades a les persones i famílies més vulnerables,  per tal de...
des-del-siad-i-el-sai-de-la-selva-continuem-atenent-per-aturar-les-violencies-masclistes-i-les-situacions-lgtbifobiques Des SIAD i el SAI de la Selva continuem atenent les violències masclistes i les situacions LGTIfòbiques. Per atencions telemàtiques, podeu contactar...
darreres-mesures-de-prevencio-i-contencio Arran de les mesures preventives establertes davant l'evolució dels contagis del #CoVID19, es recomana no utilitzar presencialment els serveis del...
proteccio-civil-puja-el-pla-inuncat-a-fase-d-emergencia-per-l-arribada-d-un-nou-front-de-pluges-aquesta-tarda En el marc del seguiment dels efectes i evolució del temporal Glòria, aquest matí ha tingut lloc una reunió del Consell Assessor del Pla d’Emergències...
el-consell-comarcal-de-la-selva-incorpora-53-treballadors-majors-de-45-anys Aquest projecte està finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat pel Programa...
olot-acull-la-primera-prova-del-circuit-gironi-de-cros La població d'Olot va acollir la primera prova del Circuit Gironí de Cros el diumenge passat. Potser el traçat més exigent de la temporada acollia als...
els-alcaldes-de-la-zona-del-ter-brugent-es-desplacen-per-coneixer-in-situ-el-funcionament-del-sistem-de-recollida-de-residus-porta-a-porta Els municipis d’aquesta zona de la Selva tenen previst implantar aquest sistema de recollida de residus  durant l'any 2021   El...
el-consell-comarcal-de-la-selva-suspen-totes-les-activitats-institucionals-i-organitzades-pel-mateix-ens-des-d-ara-mateix-i-fins-a-les-reunions-dels-organs-de-govern-de-dema-i-el-ple-extraordinari-d-aquest-dimarts-dia-15-d-octubre Arran de la sentència feta pública aquest dilluns al matí contra líders polítics i civils de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva suspèn totes...
la-poblacio-de-brunyola-acollira-la-25a-edicio-de-la-fira-de-l-avellana-de-la-selva     Enguany, el pregó anirà a càrrec de Joan Carles Codolà, coordinador de la Fira des de la seva creació La Fira s’ha presentat...
primera-reunio-de-regidors-de-cultura-de-la-comarca-de-la-selva En el transcurs de la reunió es van donar a conèixer els projectes culturals que lidera l’ens selvatà entre els que hi ha SelvaCultura i el nou...
el-consell-comarcal-de-la-selva-ha-formalitzat-la-contractacio-de-34-persones-aturades-de-mes-de-30-anys-amb-el-programa-30-plus El Programa 30 Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones desocupades de més de 30 anys   El programa és una iniciativa...
un-total-de-191-nous-emprenedors-atesos-pel-servei-de-creacio-d-empreses-comarcal-durant-els-set-primers-mesos-d-aquest-2019 A la comarca de la Selva s’han creat un total de 48 noves empreses i 66 nous llocs de treball         El servei...
aturem-les-violencies-sexuals-malamente Les violències sexuals: Què són? Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes. Apareixen com una forma de controlar i dominar les...
julia-barcelo-i-arnau-vilaplana-pubilla-i-hereu-de-la-comarca-de-la-selva-2019 L’alcalde de Breda, Dídac Manresa ha presidit l’acte juntament amb el president de Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vilarrasa També hi...
tret-de-sortida-del-projecte-itutambe-a-diverses-urbanitzacions-de-la-selva Aquesta setmana s’han iniciat els tallers de Maçanet de la Selva, Vidreres i Massanes El mes de setembre s’iniciaran els tallers de Sils, Santa...
consells-davant-els-incendis-forestals Sou a Catalunya, un país de clima mediterrani amb molta massa forestal. A l'estiu, la sequera eleva sovint el risc d'incendi forestal, però cal tenir...
una-quarantena-de-persones-assisteixen-a-la-3a-edicio-del-networking-de-caracters-artesans-i-creatius-startart2018-a-el-centre-eix-de-negoci El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, juntament amb la regidora de promoció econòmica, Teresa Garcia i el director del Centre...
consells-petards Amb l'estiu arriben a Catalunya les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles, amb l'increment de l'ús de material...
el-castell-de-montsoriu-obrira-al-public-durant-les-festes-de-nadal Només romandrà tancat els dies 25 i 31 de desembre i el dia 6 de gener Molt bona acollida de l’edifici de serveis i atenció al públic durant el...
un-total-de-50-productors-i-establiments-de-la-selva-estableixen-relacions-comercials-en-una-jornada-a-hostalric Entre els participants hi havia productors i establiments d’arreu de la comarca, així com restauradors, establiments hotelers i cases de turisme...
alumnes-de-l-escola-immaculada-concepcio-de-lloret-visiten-el-centre-d-acollida-d-animals-de-la-selva Els alumnes de 2n ESO de l’Escola Immaculada Concepció de Lloret de Mar van visitar el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, el passat dijous 29...
un-total-de-30-persones-participen-a-la-segona-formacio-organitzada-per-l-associacio-de-turisme-la-selva-comarca-de-l-aigua-i-el-consell-comarcal Una trentena de persones han participat a la segona sessió de formació turística, organitzada per l’Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua,...
el-ple-del-consell-comarcal-de-la-selva-aprova-el-nou-cartipas El Ple del Consell Comarcal de la Selva ha aprovat el dimarts 21 de juliol el nou cartipàs d’aquest ens per a la legislatura 2015-2019. Amb...
salvador-balliu-es-escollit-nou-president-del-consell-comarcal-de-la-selva Salvador Balliu (CiU) ha estat escollit president del Consell Comarcal de la Selva en el Ple de constitució que s’ha celebrat aquest dimecres, 15 de...

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.