El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva presenta la memòria d’activitats 2023

En el transcurs de la roda de premsa s’ha fet una visita a les instal·lacions i s’han pogut veure “in situ” les millores que s’hi han dut a terme durant aquest darrer any

 

En el marc d’aquesta presentació, tan el president del Consell, Martí Pujals, com el conseller Roger Puigdevall han destacat la gran tasca que fan els professionals que hi treballen i els han felicitat, ja que el CAAS s’ha convertit en un dels centres de referència de tot Catalunya

 

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) ha presentant la memòria d’activitats 2023 aquest dimarts 9 de juliol, en el marc de la roda de premsa que s’ha fet a Tossa de Mar en què hi han participat els representants de l’ens selvatà i, també, del consistori tossenc.

Durant l’any 2023 s’han recollit un total de 922 animals (809 gossos i 113 gats). Aquestes dades representen una lleugera reducció en el nombre d’animals (809 gossos i 113 gats) gestionats respecte del 2022 (907 gossos i 145 gats).

Pel que fa a les recollides per cada un dels municipis, Lloret de Mar i Vidreres són els municipis de la comarca amb més serveis realitzats amb una recollida de 110 gossos i 53 gats a Lloret de Mar i 152 gossos i 10 gats a Vidreres. També destaquen els 123 animals recollits a Maçanet de la Selva, majoritàriament gossos.

Aquest 2023 s’ha modificat la tendència creixent en el nombre d’animals recollits, la qual cosa continua el canvi de la tendència decreixent que veníem observants fins abans de la pandèmia.

Si analitzem la gràfica de la sèrie històrica dels animals gestionats pel servei s’observa clarament un increment molt important durant els anys 2015 al 2018, degut principalment a l’inici del servei de recollida 24 hores, 365 dies i posteriorment una estabilització entorn als 1000 animals gestionats anualment.

Animals recollits durant l’any 2023

Maçanet i Vidreres lideren el nombre d’animals recollits per cada 100 habitants, molt per sobre de municipis com Blanes o Lloret de Mar amb una major població. La mitjana d’animals recollits a la comarca és de 5,25 animals recollits/1000 habitants. En el cas de Maçanet de la Selva la mitjana és de 16,74 animals recollits/1000 habitants i Vidreres està en 20,07 animals recollits/1000 habitants. Aquests indicadors sóna causa que aquests dos municipis tenen molta pressió de les urbanitzacions.  En aquest sentit, el conseller de sostenibilitat, Roger Puigdevall, ha explicat que cal tenir molt present que aquestes dades són dels animals recollits pel servei comarcal, no es consideren dels animals recollits pel servei comarcal. No es tenen en compte els animals recollits i lliurats directament pels serveis municipals.

Pel que fa als animals recuperats i abandonats durant l’any 2023, el més important és la seva tipologia des del punt de vista de la gestió del servei. I és que el que realment condiciona el servei, i comporta un fort impacte en la gestió, és la recuperació o no dels animals recollits. No és el mateix un gos que s’ha escapat i que el venen a recuperar de forma immediata que aquell que s’hi està dos o tres dies, o aquell altre que no vindran mai a recuperar i, en conseqüència, passarà a tenir la condició d’abandonat, tal com ha explicat el mateix conseller Roger Puigdevall.

D’altra banda cal diferenciar també que el CAAS gestiona la recollida d’animals de companyia (gossos, gats i fures) recollits a la via pública i també animals cedits lliurement pels propietaris prèvia sol·licitud, justificació del motiu i aprovació, sovint a petició dels serveis socials del municipi. Les tipologies són: animal perdut-recuperat (: aquell gos, identificat o no, que es recull i que de forma immediata o en el termini d’uns dies és recuperat pels seus propietaris) o animal abandonat, (aquell gos, identificat o no, que es recull i que mai aniran a recuperar). Són gossos abandonats i que s’hauran de mantenir al CAAS fins a trobar-los un adoptant.

El conseller de Sostenibilitat, Roger Puigdevall, ha explicat que el fet que hi hagi un major nombre d’animals identificats i censats fa possible el retorn immediats dels animals per part dels serveis municipals i dels centres veterinaris, sense la intervenció del servei comarcal. En aquest sentit, Puigdevall ha recordat que des del 2016 el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments selvatans, amb la col·laboració del tots els centre veterinaris, porten a terme campanyes d’identificació gratuïtes que han fet possible la identificació de més de 8.000 mascotes en aquests darrers cinc anys.

Menys gossos abandonats l’any 2023

Quan parlem d’animals abandonats són aquells que, identificats o no, no són recuperats pels seus propietaris o posseïdors. L’exercici 2023 es va tancar amb una xifra de 633 animals abandonats (428 gossos i 105 gats).

La dada realment important és el percentatge d’animals retornats respecte del total de recollits, i molt especialment en els gossos donat que ens indica el tan per cent d’animals abandonats no recuperats. Deixant de banda els gats, ja que aquesta problemàtica és molt específica, la major part dels gats que es recullen són camades de gatets abandonats.

El 48% dels gossos gestionats pel CAAS durant el 2023 han estat recuperats pels seus propietaris. Aquesta és una tendència mantinguda durant els darrers anys.

El tant per cent de gossos abandonats, respecte dels que es gestionen des del CAAS, va ser d’un 53%. El percentatge d’animals abandonats és molt més alt en aquells municipis amb urbanitzacions de segones residències. Els principals motius són: camades no desitjades, obligació d’haver d’abandonar l’habitatge i al nou destí no admeten gossos, mort dels propietaris, normalment per avançada edat, i els hereus no volen els gossos, separacions de nuclis familiars, entre altres.

Les dades dels municipis com Vidreres i Maçanet de la Selva són molt preocupants, ja que estem parlant de municipis de menys de 10.000 habitants, amb una taxa superior a 1 gos abandonat per cada 100 habitants. El nombre de gossos recollits i retornats als seus propietaris durant l’any 2023 va ser de 381. Aquestes dades únicament inclouen els animals gestionats pel CAAS. Tots aquells que porten identificació i són retornats directament pels serveis municipals (sense la participació del CAAS) no formen part d’aquest estudi. Per tant, extrapolant, ens atrevim a estimar que més del 75% dels animals recollits als carrers i camins de la comarca són recuperats pels seus propietaris.

L’adopció, la prioritat dels ciutadans

Els darrers anys, també s’ha observat un canvi de tendència en els ciutadans. I és que si fa cinc anys, els ciutadans preferien comprar una mascota abans que adoptar-la, en l’actualitat ja no és així. Els ciutadans s’han tornat més animalistes i més solidaris i aquest fet ja es va detectar abans de la pandèmia i s’ha consolidat en els darrers anys. És un canvi molt important en la forma d’adquirir una mascota per part dels ciutadans.

Es tracta d’un fet que ja vàrem detectar el 2019 i que es va confirmar l’any 2020 i s’ha mantingut en els darrers tres anys. Sens dubte, és un canvi molt important en la forma d’adquirir una mascota per part dels ciutadans. Podem dir que estem davant d’una societat més animalista i més solidària que ha deixat de pensar en races i prioritza l’adquisició d’animals abandonats.

L’any 2023 van ser adoptats al CAAS un total de 408 animals (313 gossos i 95 gats) mantenint la tendència dels darrers anys. El nombre d’adopcions va molt vinculat al tipus d’animals recollits, en el cas de cadells i races petites les adopcions són del 100 % en menys d’un mes i en el cas dels animals PPP les adopcions poden trigar 2/3  anys. Així mateix, cada vegada es van adoptant més gats, principalment cadells.

Del conjunt de gossos adoptats cal destacar que un 89% són adopcions de ciutadans particulars i, la resta, un 11% són mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals amb les quals mantenim acords de col·laboració.

En el cas dels gats, el 76% de les adopcions són de particulars i la resta d’entitats protectores, especialment l’APAP de Tossa de Mar.

Si és important la tendència a l’increment d’adopcions, encara ho és més quan valorem la destinació de les mateixes.

Les relacions amb les protectores col·laboradores són molt importants donat que ens ajuden a donar sortida a  aquells animals amb molta dificultat per ser adoptats com és el cas d’animals grans o d’animals amb necessitats de suport veterinari de forma permanent.

Els reptes de futur del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva

El que estem vivint al nostre país no és més que l’evolució a una societat més responsable amb el seu entorn i els seus animals. El 1993 el Parlament de Catalunya va aprovar una Llei pionera a l’Estat espanyol que prohibia el sacrifici d’animals en els centres d’acollida per raons d’espai, actualment únicament 4 comunitats (Catalunya, Madrid, Múrcia i Galícia) tenen una regulació de sacrifici zero. Actualment, la ciutadania catalana està més sensibilitzada amb la tinença responsable d’animals de companyia. Veiem com els propietaris poden portar les seves mascotes als hotels, restaurants, càmpings, espais comercials, etc. Sens dubte, manca encara una major implicació de les administracions locals, tot i que ja tenim municipis que autoritzen l’accés a les platges encara hi ha molt camí per recórrer: zones d’esbarjo àmplies, accés a les instal·lacions municipals, major implicació en el tema de les colònies de gats, actuació inspectora per protegir les condicions d’estada dels animals, obertura d’expedients sancionadors per maltractament, etc.

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) es prepara per atendre les necessitats futures i assolir els reptes de la nova societat. És de preveure que cada dia recollirem menys gossos abandonats, però ens trobarem amb un major nombre de peticions d’acollides procedents de situacions socials que comportin la necessitat d’una estada temporal dels animals fins que siguin recuperats pels seus propietaris o adoptats per uns de nous (defuncions dels propietaris, pèrdua de la casa, necessitat de trasllat a l’estranger, impossibilitat d’atendre econòmicament els animals, etc). Els centres d’acollida com el CAAS deixaran de ser les caneres dels gossos rodamons i abandonats per ser centres d’estada temporal.

D’altra banda, estem convençuts que les administracions locals aniran intervenint en garantir els drets dels animals, practicant intervencions de comís d’animals en aquells casos que es detecti incompliments en les condicions de vida dels animals o en una situació fraudulenta de l’estada de les mascotes (punts de cria i venda il·legal, tinença d’animals potencialment perillosos sense llicència, caneres fraudulentes, etc.) caldrà que el servei comarcal es prepari per donar resposta aquestes necessitats, tant des del punt de vista de l’espai com de suport administratiu i legal per aquells municipis que estiguin interessats en cedir competències al Consell Comarcal de la Selva (creació d’un cos d’inspecció, gestió expedients de comís, gestió expedients sancionadors, etc.).

 

 

Una inversió de 143.000 euros per modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat dels animals residents

Durant els anys 2023 i 2024, el Consell Comarcal de la Selva ha executat una inversió de 143.000 euros en el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva. Aquesta inversió de diners ha permès modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat de vida dels animals residents mitjançant la creació d’una zona de post-operatoris, creació d’una zona específica per allotjar cadells, retirada de la teulada de fibrociment i aïllament de la coberta i millores en la climatització dels espais d’atenció veterinària i d’atenció al públic.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, ha recordat que fa més de 20 anys el Consell Comarcal de la Selva va apostar per una gestió directa del servei de recollida i manteniment d’animals i va construir el primer centre d’acollida de les comarques gironines. Després va venir el del Pla de l’Estany, el de la Garrotxa, el Ripollès i actualment està prevista la construcció del de l’Alt Empordà i  s’està estudiant la ubicació per al del Gironès.

Pujals, a més, ha volgut destacar també els resultats del Centre i també s’ha referit a les inversions que s’hi ha dut a terme durant aquest darrer any per tal que el centre assoleixi l’excel·lència, i els animals estiguin en les millors condicions possibles.

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva ofereix als seus municipis un servei de recollida els 365 dies de l’any i les 24 hores i el futur passarà per, a banda de la recollida i manteniment dels gossos perduts i/o abandonats, oferir als ens locals que ho desitgin les eines per gestionar la tinença responsable dels animals: inspecció de les condicions de vida dels animals, intervenció en casos d’incompliment, gestió dels expedients sancionadors, coordinació en la gestió de les colònies de gats i oferiment de l’acollida voluntària dels animals en situacions de vulnerabilitat per la integritat d’aquests.

El Consell Comarcal de la Selva presta, per delegació dels ajuntaments, el servei de recollida i manteniment dels animals de companyia (gossos, gats i fures) perduts o abandonats a la comarca. Són 25 els municipis al que presta servei mitjançant el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, (CAAS) ubicat a Tossa de Mar.

Per la seva banda el president de l’ens selvatà i alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, ha recordat que la missió del CAAS ha estat des dels seus inicis “protegir els  animals, conscienciar tothom que cal protegir-los i evitar que es puguin produir situacions de maltractament”.

En aquest sentit ,Pujals ha celebrat la “gran tasca” que dut ha dut a terme el CAAS, i ha apuntat que des del consistori ja es van posar en funcionament fa un temps uns “espais públics de convivència per als gossos”, uns parcs, ha apuntat, “on s’hi poden portar els animals de companyia i que estan destinats a deixar-los lliures tot considerant la norma principal de tinença d’animals”.

el-ple-del-consell-aprova-la-delegacio-de-diverses-competencies-en-materia-de-gestio-de-residus El ple també ha aprovat una moció a favor de l’aprovació per al reconeixement de l’Estat palestí presentada pel grup socialista i una de suport al...
el-consell-comarcal-de-la-selva-signa-un-conveni-de-col-laboracio-amb-l-empresa-agbar-per-a-la-creacio-d-un-fons-de-solidaritat-adrecat-al-col-lectiu-de-persones-amb-risc-d-exclusio-social   Des de l’any 2016 s’han destinat un total de 34.000 euros i s’han pagat 522 rebuts de l’aigua de 143 famílies del...
la-selva-es-la-segona-comarca-a-catalunya-que-mes-creix-en-recollida-selectiva-de-residus-respecte-el-2022 El Consell Comarcal de la Selva ha acollit la presentació del balanç de les dades de residus municipals 2023 de l'Agència de Residus de Catalunya. La...
el-consell-comarcal-de-la-selva-acull-la-presentacio-del-balanc-de-les-dades-de-residus-municipals-2023-de-l-agencia-de-residus-de-catalunya L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) presenta el balanç de les dades de residus municipals 2023 aquest dimarts al matí a la seu institucional del...
l-equip-de-govern-del-consell-comarcal-de-la-selva-format-per-junts-i-erc-valora-positivament-el-primer-any-de-mandat El president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals (JUNTS), i el vicepresident 3r, Albert Sanz (ERC) han parlat de la bona relació entre les...
avis-de-serveis-no-operatius per problemes aliens al Consell Comarcal de la Selva i que afecten a tot el municipi de Santa Coloma de Farners, aquest dimecres, dia 16 de juliol, el...
una-seixantena-de-joves-d-entre-8-i-17-anys-participen-a-les-colonies-musicals-i-master-musics-de-l-orquestra-jove-de-la-selv Es van combinar activitats de lleure i també la pràctica musical amb l’eix d’animació del cinema, i el darrer dia es va fer un concert per a tots els...
el-centre-d-acollida-d-animals-de-la-selva-presenta-la-memoria-d-activitats-2023 En el transcurs de la roda de premsa s’ha fet una visita a les instal·lacions i s’han pogut veure “in situ” les millores que s’hi han dut a terme...
el-consell-comarcal-de-la-selva-organitza-una-xerrada-amb-els-cossos-d-emergencies-de-la-generalitat-i-les-entitats-i-empreses-que-organitzen-activitats-de-lleure-a-l-estiu Des de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva s’organitza any rere any aquesta xerrada que té com a objectiu la seguretat de les activitats de...
el-consell-comarcal-de-la-selva-celebra-el-dia-de-la-dona-amb-una-doble-jornada-d-activitat El Centre - Eix de Negoci acollirà una nova edició de l’Emprèn en Femení el dia 8 de març amb la participació de Cristina Cabañas, farmacèutica i...
el-municipi-de-vidreres-ha-programat-tota-una-serie-d-activitats-entorn-del-llegat-historic-i-patrimonial-vinculat-al-vescomtat-de-cabrera Amb el lema “Vidreres en temps dels Cabrera”, la població de Vidreres durà a terme diverses activitats entorn del llegat històric i patrimonial...
s-inauguren-les-obres-de-remodelacio-del-museu-etnologic-del-montsell-la-gabella El Museu Etnològic del Montseny, element clau de cohesió del territori Les obres de remodelació permeten al visitant descobrir nous espais que fins...
el-servei-de-creacio-d-empresa-del-consell-comarcal-de-la-selva-ha-ates-212-emprenedors-durant-el-2020 Les xifres del servei “són bones i si tenim en compte l’any que hem viscut amb la pandèmia de la COVID-19” ha assenyalat el màxim responsable de l’ens...
la-poblacio-de-brunyola-acollira-la-26a-edicio-de-la-fira-de-l-avellana-de-la-selva Enguany, aquest esdeveniment s’ha adaptat al compliment de la normativa respecte a la pandèmia de COVID-19   La Fira s’ha presentat...
un-terratremol-de-magnitud-3-9-amb-epicentre-a-prop-de-santa-coloma-de-farners Un terratrèmol de 3,9 graus d’intensitat a l’escala de Richter s'ha detectat quan passaven pocs minuts de tres quarts de tres de la tarda d'avui...
el-consell-comarcal-de-la-selva-s-adhereix-a-la-setmana-internacional-del-compost Enguany, se celebra entre el 3 i el 9 de maig de forma telemàtica amb l’objectiu d’informar i difondre els beneficis del compost en el sòl i el...
des-del-consell-comarcal-us-desitgem-un-felic-dia-de-la-mare Des del Consell Comarcal de la Selva us desitgem un Feliç Dia de la Mare.   Gaudiu d'aquest dia respectant les sortides permeses i...
l-area-de-benestar-social-del-consell-comarcal-segueix-treballant-per-poder-donar-resposta-a-les-families-de-la-comarca   Tant des dels Serveis Socials bàsics com els especialitzats, estem fent trucades a les persones i famílies més vulnerables,  per tal de...
darreres-mesures-de-prevencio-i-contencio Arran de les mesures preventives establertes davant l'evolució dels contagis del #CoVID19, es recomana no utilitzar presencialment els serveis del...
el-consell-comarcal-de-la-selva-ha-formalitzat-la-contractacio-de-34-persones-aturades-de-mes-de-30-anys-amb-el-programa-30-plus El Programa 30 Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones desocupades de més de 30 anys   El programa és una iniciativa...
julia-barcelo-i-arnau-vilaplana-pubilla-i-hereu-de-la-comarca-de-la-selva-2019 L’alcalde de Breda, Dídac Manresa ha presidit l’acte juntament amb el president de Foment de les Tradicions Catalanes, Gil Vilarrasa També hi...
tret-de-sortida-del-projecte-itutambe-a-diverses-urbanitzacions-de-la-selva Aquesta setmana s’han iniciat els tallers de Maçanet de la Selva, Vidreres i Massanes El mes de setembre s’iniciaran els tallers de Sils, Santa...
consells-davant-els-incendis-forestals Sou a Catalunya, un país de clima mediterrani amb molta massa forestal. A l'estiu, la sequera eleva sovint el risc d'incendi forestal, però cal tenir...
una-quarantena-de-persones-assisteixen-a-la-3a-edicio-del-networking-de-caracters-artesans-i-creatius-startart2018-a-el-centre-eix-de-negoci El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, juntament amb la regidora de promoció econòmica, Teresa Garcia i el director del Centre...
consells-petards Amb l'estiu arriben a Catalunya les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles, amb l'increment de l'ús de material...
el-castell-de-montsoriu-obrira-al-public-durant-les-festes-de-nadal Només romandrà tancat els dies 25 i 31 de desembre i el dia 6 de gener Molt bona acollida de l’edifici de serveis i atenció al públic durant el...
un-total-de-50-productors-i-establiments-de-la-selva-estableixen-relacions-comercials-en-una-jornada-a-hostalric Entre els participants hi havia productors i establiments d’arreu de la comarca, així com restauradors, establiments hotelers i cases de turisme...
alumnes-de-l-escola-immaculada-concepcio-de-lloret-visiten-el-centre-d-acollida-d-animals-de-la-selva Els alumnes de 2n ESO de l’Escola Immaculada Concepció de Lloret de Mar van visitar el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, el passat dijous 29...
un-total-de-30-persones-participen-a-la-segona-formacio-organitzada-per-l-associacio-de-turisme-la-selva-comarca-de-l-aigua-i-el-consell-comarcal Una trentena de persones han participat a la segona sessió de formació turística, organitzada per l’Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua,...
el-ple-del-consell-comarcal-de-la-selva-aprova-el-nou-cartipas El Ple del Consell Comarcal de la Selva ha aprovat el dimarts 21 de juliol el nou cartipàs d’aquest ens per a la legislatura 2015-2019. Amb...
salvador-balliu-es-escollit-nou-president-del-consell-comarcal-de-la-selva Salvador Balliu (CiU) ha estat escollit president del Consell Comarcal de la Selva en el Ple de constitució que s’ha celebrat aquest dimecres, 15 de...

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.