Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple Ordinari del Consell Comarcal de la Selva

L’ordre del dia és el següent:
Punt previ. Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica.
1. Aprovació de les actes anteriors
- COIG2021/4 Ordinària 08/06/2021
- COIG2021/5 Extraordinària 15/07/2021


2. Dació de compte a la Comissió Informativa General dels acords adoptats pel Ple ordinari de data 15 de juny de 2021
2.1. Dació de compte de l’aprovació de la descatalogació de l'Església de Sant Martí de l'Esparra com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), inclòs al POUM de Riudarenes, a sol·licitud de l’Ajuntament de Riudarenes al Consell Comarcal de la Selva. PRP2021/291
2.2. Dació de compte dels acords relatius a Invitar als licitadors, respecte dels quals s'ha determinat que justifiquen els requisits d’aptitud, capacitat i solvència exigits, per tal que presentin oferta en el procediment restringit de contractació de la concessió de serveis de menjador escolar a la Comarca de la Selva. PRP2021/298


3. Dació de compte a la Comissió Informativa General dels acords adoptats pel Ple extraordinari i urgent de data 3 d’agost de 2021
3.1. Dació de compte de l’adjudicació del contracte de concessió de serveis de menjador escolar a la Comarca de la Selva. PRP2021/374
3.2. Dació de compte de l’aprovació inicial de la modificació de les tarifes del menjador
escolar. PRP2021/380

4. Propostes d’acord
4.1. Aprovació de la tercera modificació prevista en el plec del contracte dels serveis d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en l’àmbit del Consell Comarcal de la Selva pel que fa a la posada en servei del el nou sistema de sanejament en alta de Maçanet de la Selva. PRP2021/453
4.2. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2020. PRP2021/373
4.3. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2022.
PRP2021/478
4.4. Aprovació de la modificació del reglament de menjador escolar del Consell Comarcal de la Selva. PRP2021/471
4.5. Modificació de les bases reguladores dels ajuts individuals de desplaçament (AID) per al curs 2021/2022. PRP2021/476
4.6. Aprovació bases i convocatòria de la XV Beca de Recerca la Selva 2021. PRP2021/434
4.7. Aprovació del text refós del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes del Consell Comarcal 2021-2024. PRP2021/488


5. Propostes urgents
6. Precs i preguntes

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.