Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple Ordinari del Consell Comarcal de la Selva

L’ordre del dia és el següent:

 

PUNT PREVI Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica

1. Aprovació de les actes anteriors

- PLE 2021/5 ordinari de data 15 de juny de 2021

- PLE2021/6 extraordinari de data 20 de juliol de 2021

- PLE2021/7 extraordinari i urgent de data 3 d’agost de 2021

2. Supervisió d’òrgans de govern

2.1. Dació de compte dels acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple corresponents a les sessions celebrades en el període de l’1 de juny al 21 de setembre de 2021

2.2. Dació de compte de les resolucions de gerència del núm. 2021G2681 al núm. 2021G4944

2.3. Dació de compte de les resolucions de presidència del núm. 2020P627 al núm. 2021P1036

2.4. Dació de compte de la resolució de presidència 2021P704 relativa a la Designació de nous portaveus del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.5. Dació de compte dels informes de tresoreria de la llei de morositat (2n trimestre)

2.6. Informe en relació a l’aplicació de l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (2n trimestre)

2.7. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs

3. Propostes d’acord

3.1. Presa de possessió de nou conseller comarcal Sr. Gregori Martínez Palomé.PRP2021/497

3.2. Aprovació de la tercera modificació prevista en el plec del contracte dels serveis d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en l’àmbit del Consell Comarcal de la Selva pel que fa a la posada en servei del el nou sistema de sanejament en alta de Maçanet de la Selva. PRP2021/453

3.3. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2020. PRP2021/373

3.4. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2022. PRP2021/478

3.5. Aprovació bases i convocatòria de la XV Beca de Recerca la Selva 2021. PRP2021/434

3.6. Aprovació del text refós del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes del Consell Comarcal 2021-2024. PRP2021/488

3.7. Presa de coneixement de la dimissió de la consellera comarcal Sra. Emma Puigví Costa. PRP2021/498

4. Propostes urgents

 

5. Mocions

5.1. Moció presentada pel grup comarcal de Ciutadans - La Selva (Cs) perquè s’estableixi l’obligatorietat de celebrar un Debat sobre l’estat de la comarca de La Selva amb periodicitat anual. PRP2021/447

6. Precs i preguntes


 

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.