Comissió especial de comptes

Les funcions atribuides a aquesta comissió són les que marca l'article 15 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 15 - La comissió especial de comptes
15.1 La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.
15.2 Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre'n informe.

Formen part d'aquesta comissió els següents consellers comarcals:

President: El president o conseller en qui delegui.
  • Sr. Salvador Balliu Torroella
Vocals: (1 representant per grup polític)
  • Sr. Carles Roca Pou (JUNTS)
  • Sra. Maria Carme Ruano Romero (Esquerra Republicana Catalunya-Acord Municipal> ERC-AM)
  • Sr. Martí Nogué Selva (Independents de la Selva)
  • Sr. Anna Belén López Soto (Candidatura de Progrés> CP)
  • Sra. Maria Cristina Simó Alcaraz (En Comú Guanyem> ECG)
  • Sra. Miguel Ángel González González (Ciutadans> C'S)
  • Sr. Aniol Pujorlràs Frigola (CUP)

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.