Vicepresidència

Per acord del Ple del Consell Comarcal de la Selva del dia 16 de juliol de 2019 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, la designació dels Vicepresidents és competència d'aquesta Presidència, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant resolució, d'entre els/les consellers/conselleres comarcals.
 
Nomenar vicepresidents d’aquest Consell Comarcal, amb el següent ordre de prelació: 
  • Vicepresident 1r: Sr. Pere Garriga Solà
  • Vicepresident 2n: Sr. Francesc Jesús Becerra Ramírez
Determinar que els vicepresidents anteriorment nomenats, exerciran el seu càrrec en els termes previstos legalment i reglamentària als efectes de substituir el president, per ordre rigorós de nomenament, en els supòsits de vacant, absència o malaltia. Durant el temps que exerceixin la substitució no podran modificar, derogar, revocar ni avocar els decrets d’organització ni els relatius a les competències delegades. 
 
El vicepresident 1r exercirà les funcions de coordinació de les àrees de Promoció del Territori i de Territori i Sostenibilitat.
El vicepresident 2n exercirà les funcions de coordinació de les àrees d’Atenció a les Persones i Igualtat i de Medi Natural.
 
Pere Garriga Francesc Jesús Becerra
Sr. Pere Garriga Sr. Francesc Jesús Becerra Ramírez
Vicepresident 1r. del Consell Comarcal de la Selva Vicepresident 2n. del Consell Comarcal de la Selva

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.