Projecte FEDER “Els camins de Sant Jaume a la comarca de la Selva”

L’operació FEDER “Els camins de Sant Jaume a la comarca de la Selva” té per objecte crear un model turístic que connecti el litoral i l’interior de la comarca. Per fer-ho, el projecte planteja un model turístic de qualitat, menys estacional i més genuí, el que fa necessari el plantejament de noves estratègies basades en l’explotació de recursos turístics materials i immaterials de la comarca.

Concretament, aquesta operació FEDER crearà les condicions per explorar diversos elements que tenen a veure amb la potenciació d’un turisme interior i en la posada en valor de diferents elements històrics, culturals i naturals. En definitiva, el projecte planteja el desenvolupament d’un producte turístic vinculat al patrimoni històric, cultural i religiós a la comarca, que beneficiï tant els visitants com als residents, utilitzant com a element vertebrador de la proposta el pas de del camí de Sant Jaume per diferents indrets de la comarca.

Durant el desenvolupament de l’operació FEDER es promourà la difusió i recuperació de l’històric traçat del Camí de Sant Jaume al seu pas per la Selva, permetent el foment d’activitats turístiques basades en un turisme de caràcter esportiu molt vinculat al cicloturisme, el senderisme i a les activitats eqüestres.

Objectius

Els objectius principals de l’operació plantejada són:

- Generar una proposta conjunta i potent per atraure nous públics interessats en un turisme cultural i natural

- Aconseguir posicionar la comarca de la Selva com a destinació de referència, seguint les tendències i demandes del mercat, que s’encaren a un turisme més segmentat i sostenible i destins amb una oferta turística renovada i de qualitat, més diversificada i desestacionalitzada.

- Posar en valor el patrimoni i els seus recursos globals més enllà de les zones litorals

- Crear un nou producte turístic amb els recursos existents, identitaris i singulars des del punt de vista natural, històric i turístic., per tal de diversificar l’oferta turística de la comarca i afavorir la creació de nous llocs de treball

Eixos d’actuació:

Per a aconseguir un impacte turístic positiu, el projecte s’estructura principalment en tres eixos d’actuació:

- Crear les condicions per a propiciar l’acollida de visitants i de centres d’interpretació històrico-cultural del pas del camí de Sant Jaume.

- Adequació i senyalització dels principals elements distintius al llarg del recorregut del Camí de Sant Jaume així com dels principals elements patrimonials.

- Promoció i difusió del territori a través del camí de Sant Jaume.

Actuacions:

Les actuacions concretes a realitzar són:

  1. Redacció de projectes, direcció d'obra i construcció d'espai municipal destinat a centre d'interpretació i acollida turística Riudellots de la Selva.
  2. Redacció de projectes, direcció d'obra i reforma i adequació de Can Torronet a Vidreres per a l'implementació d'un centre d’interpretació i allotjament
  3. Senyalització dels camins de Sant Jaume a la comarca de la Selva
  4. Pla de comunicació FEDER
  5. Pla de comunicació i màrqueting

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 802.540,22€.

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.