Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple Ordinari del Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva celebrarà una sessió ordinària telemàtica per videoconferència (2021/09) el pròxim dimarts, 21 de desembre, a les 17.30 h. La sessió es podrà seguir pel canal Youtube del Consell Comarcal de la Selva.

L’ordre del dia és el següent:
PUNT PREVI Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica.


1. Aprovació de l'acta anterior
- PLE2021/8 ordinari de data 26 d’octubre de 2021
2. Supervisió d’òrgans de govern
2.1. Dació de compte dels acords de la Comissió Permanent del Ple
2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència
2.3. Dació de compte de les Resolucions de Presidència
2.4. Dació de compte dels informes de tresoreria de la Llei de morositat (3er trimestre)
2.5. Dació de compte dels informes de registre de factures (3er trimestre)
2.6. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs
3. Propostes d’acord
3.1. Presa de possessió de nou conseller comarcal Sr. Josep Roquet Avellaneda.
PRP2021/626
3.2. Presa de possessió de nou conseller comarcal Sr. Lluís-Martí Barnés Tarrés.
PRP2021/627
3.3. Pressupost General del Consell Comarcal de la Selva exercici 2022. PRP2021/611
3.4. Modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l'any 2022. PRP2021/623
3.5. Creació de lloc reservat a FHN. Viceinterventor/a. PRP2021/569
3.6. Aprovació de la modificació del contracte del servei de menjador escolar a la comarca de la Selva, com a conseqüència d’un canvi en el sistema d’elaboració del menjar de l’Escola Ignasi Melé de Tossa de Mar, inclòs en el lot 7 – centres sense cuina pròpia, passant del sistema de menjar transportat al de cuina in situ.PRP2021/534
3.7. Extinció per compliment del contracte de concessió administrativa signat amb l'empresa Eurest Catalunya per a la gestió del servei de menjador escolar.
PRP2021/6163.8. Aprovació de la modificació del reglament de menjador escolar del Consell Comarcal de la Selva. PRP2021/471
3.9. Modificació de les bases reguladores dels ajuts individuals de desplaçament (AID) per al curs 2021/2022. PRP2021/476
3.10. Aprovar el “Conveni regulador de la terminació convencional del procediment d’execució forçosa de les actuacions de deficiències i/o mancances detectades i que deriven del tancament i liquidació dels contractes del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de les EDARs en l’àmbit del Consell Comarcal de la Selva, amb l’empresa Cadagua, SA.". PRP2021/580
3.11. Aprovació de la segona revisió del Pla d'Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la Selva (PAS). PRP2021/576
3.12. Constitució del Consell Comarcal de la Selva com a Entitat Local de l’Aigua Bàsica (ELA). PRP2021/610
3.13. Conveni amb l'Agència Catalana del Consum per a la coordinació d'activitats en
matèria de consum. PRP2021/604
 

4. Propostes urgents
5. Mocions
5.1. Moció de suport al model d'escola i a la llengua catalana. PRP2021/605
5.2. Moció en defensa del territori i rebuig al projecte d’una indústria extractiva al municipi d’Osor. PRP2021/606
5.3. Moció en defensa pel manteniment de la distribució dels parcs de bombers de les comarques gironines PRP2021 /654
6. Precs i preguntes

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.