Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple del Consell Comarcal de la Selva

Dia: 14 de juny

Hora: 17.30

Lloc: Sala de plens del Consell

L’ordre del dia és el següent:

1.Aprovació de les actes anteriors

 - PLE2022/2 Ordinari de data 22 de març de 2022

- PLE2022/3 Extraordinari de data 3 de maig de 2022 2.

 

1.Supervisió d’òrgans de govern

2.1. Dació de compte de les sessions de la Comissió Permanent del Ple realitzades en el període comprès entre l’1 de març de 2022 i el 5 de maig de 2022.

2.2. Dació de compte de les resolucions de gerència del núm. 2021G810 al núm. 2022G2667.

2.3. Dació de compte de les resolucions de presidència del núm. 2021P179 al núm. 2022P2647.

2.4. Dació de compte de l’informe trimestral en relació a la llei de morositat (primer trimestre).

2.5. Dació de compte de l’informe en relació a l’aplicació de l’article 10.2 de la Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (1r trimestre)

2.6. Dació de compte de la Resolució de Presidència núm. 2022P336, de data 22 de març de 2022, relativa a la planificació pressupostària Pla pressupostari a mig termini 2023- 2025.

2.7. Dació de compte de la Resolució de Presidència núm. 2022P600, de data 5 de maig de 2022; relativa al Règim de delegacions de competències de caràcter general a favor d’una consellera i designació com a membre de la Comissió Permanent del Ple (mandat 2019-2023)

2.8. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs.

3.Propostes d’acord

3.1. Presa de possessió de nova consellera comarcal Sra. Maria Remei Puig Freixas. PRP2022/411

3.2. Nomenament de representant del Consell Comarcal de la Selva al Consorci Localret. PRP2022/424

3.3. Desestimar totes les al·legacions presentades per l’empresa SERUNION ALIMENTACIÓN SALUDABLE, SL (SERUNION), i denegar la seva sol·licitud per a modificar els contractes relatius al lot 1 -Pla de la Selva- i al lot 5 -Ter Brugent- del contracte de concessió de serveis de menjador escolar a la comarca de la Selva, data 30 de març de 2022. PRP2022/383

3.4. Desestimar totes les al·legacions presentades per l’empresa HOSTELERIA DE SERVICIONS COLECTIVOS, SA (HOSTESA) ), i denegar la seva sol·licitud per a modificar els contractes relatiu al lot 2 -Vidreres- del contracte de concessió de serveis de menjador escolar a la comarca de la Selva, de data 30 de març de 2022. PRP2022/384

 3.5. Aprovació de la prorroga del contracte de concessió de servei de menjador escolar a la comarca de la Selva, pel curs escolar 2022-2023 PRP2022/82

3.6. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Serunion Alimentació Saludable, SLU, adjudicatari del LOT 1- Pla de la Selva del contracte de servei de menjadors escolars de la comarca de la Selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 7.2 del PPT en l'apartat relatiu a garantir la presència en cada àpat de pa de productors del municipi al menjador de les escoles del Pla de la Selva. PRP2022/372

3.7. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Servei d’Àpats, SL, adjudicatari del LOT 8- Escola Ventijol del contracte de servei de menjadors escolars de la comarca de la Selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 7.2 del PPT en l'apartat relatiu a garantir la presència en cada àpat de pa de productors del municipi al menjador de l’Escola Ventijol PRP2022/373

3.8. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Servei d’Àpats, SL, adjudicatari del LOT 8- Escola Ventijol del contracte de servei de menjadors escolars de la comarca de la Selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 7.1 del PPT en l'apartat relatiu a la presentació, en termini, de la programació dels menús de l’Escola Ventijol. PRP2022/374

3.9. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Aramark Servicios de Catering SLU, adjudicatari LOT 3 – Baix Montseny del contracte de servei de menjadors escolars de la comarca de la Selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 10.3 del PPT en l'apartat relatiu a les ràtios del personal d’atenció directa a l’alumnat (monitoratge). PRP2022/375

3.10. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Aramark Servicios de Catering SLU, adjudicatari LOT 4 – Maçanet de la Selva del contracte de servei de menjadors escolars de la comarca de la Selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 10.3 del PPT en l'apartat relatiu a les ràtios del personal d’atenció directa a l’alumnat (monitoratge). PRP2022/377

3.11. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Serunion Alimentació Saludable SL, adjudicatari del LOT 5- Ter Brugent del contracte de servei de menjadors escolars de la comarca de la Selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 7.2 del PPT en l'apartat relatiu a garantir la presència en cada àpat de pa de productors del municipi al menjador de les escoles del Ter Brugent. PRP2022/380

3.12. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Hosteleria de Servicios Colectivos SA, adjudicatari del lot 2- Vidreres del contracte de servei de menjadors escolars de la comarca de la selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 7.2 del ppt en l'apartat relatiu a garantir la presència en cada àpat de pa de productors del municipi al menjador de les escoles de Vidreres. PRP2022/412 3.13. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Amarak Servicios de Catering SLU, adjudicatari del lot 3- Baix Montseny del contracte de servei de menjadors escolars de la Comarca de la Selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 7.2 del ppt en l'apartat relatiu a garantir la presència en cada àpat de pa de productors del municipi al menjador de les escoles del Baix Montseny. PRP2022/413 3.14. Incoar el procediment d’imposició de penalitats al contractista Amarak Servicios de Catering SLU, adjudicatari del lot 4- Maçanet de la Selva del contracte de servei de menjadors escolars de la Comarca de la Selva, per compliment defectuós del contracte, consistent en incompliment de la clàusula 7.2 del ppt en l'apartat relatiu a garantir la presència en cada àpat de pa de productors del municipi al menjador de les escoles de Maçanet de la Selva. PRP2022/415

3.15. Presa de coneixement de l’acord adoptat pel Ple municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar en sessió de data 2 de maig de 2022 en relació a la “Recuperació de la potestat de revocació de resolucions sancionadores en matèria de trànsit dictades pel Consell Comarcal de la Selva, en l’àmbit de la delegació de competències efectuada per l’Ajuntament de Lloret de Mar en aquesta matèria (exp. 29562022000001)”. PRP2022/437

3.16. Aprovar conveni delegació de competències entre l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i el Consell Comarcal de la Selva en matèria de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals. PRP2022/414

3.17. Aprovació del Conveni de delegació de les competències de tractament dels residus municipals entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Selva i la seva Addenda. PRP2022/245

3.18. Aprovació del Conveni de delegació de les competències de tractament dels residus municipals entre l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i el Consell Comarcal de la Selva i la seva Addenda. PRP2022/246

3.19. Aprovació del Conveni de delegació de les competències de tractament dels residus municipals entre l’Ajuntament de Massanes i el Consell Comarcal de la Selva i la seva Addenda. PRP2022/247

 3.20. Recuperació de les competències delegades de l’Ajuntament d’Anglès en matèria de residus. PRP2022/387

3.21. Aprovar la quarta modificació del contracte de serveis d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de l’àmbit del Consell Comarcal de la Selva. PRP2022/368

3.22. Aprovació de la segona revisió del Pla d'Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la Selva (PAS) amb incorporació esmenes. PRP2022/320

3.23. Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter. PRP2022/369

3.24. Modificació de la Plantilla de Personal per l'any 2022. PRP2022/405

 

4. Propostes urgents

 

5. Mocions

5.1. Moció en defensa dels Jutjats de Pau. PRP2022/426

 

6. Precs i preguntes

 

 

 

 

 

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.