Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple Ordinari presencial

El Consell Comarcal de la Selva celebra una sessió plenària de caràcter ordinari ( Exp.:2023/00015800A) aquest dimarts, 28 de novembre, a les 17 h, a la sala de Plens de la Seu Institucional del Consell Comarcal de la Selva.

L’ordre del dia és el següent:

A. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

- PLE 2023/00013850P de 3 d’octubre de 2023 ordinari

- PLE 2023/00014840 de 31 d’octubre de 2023 extraordinari

B. Supervisió d’òrgans de govern

1. Dació de compte de les sessions de la Comissió Permanent del Ple realitzades en el període comprès entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 2023.

2. Dació de compte de les actes de les reunions del Consell de Govern realitzades en el període comprès entre l’1 de setembre i el 10 d’octubre de 2023 relatives al seguiment i coordinació d’assumptes de les àrees de govern.

3. Dació de compte de les Resolucions de Gerència del núm. 2023GER1696 al núm. 2023GER2008.

4. Dació de compte de les Resolucions de Presidència del núm. 2023PRE668 al núm. 2023PRE1695.

5. Dació de compte de les Resolucions de Presidència del Patronat del Castell de Montsoriu Núm. 2023P4.

6. Dació de compte de la Resolució de Presidència núm. 2023PRE1766 de data 16 de setembre de 2023 relativa a l’ Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2024 (LF2024).

7. Dació de compte de l’informe trimestral d’Intervenció i Tresoreria de data 2 de novembre de 2023 en relació a la llei 15/2010, de 5 juliol, contra la morositat, del Consell Comarcal de la Selva, el Patronat Castell de Montsoriu i la societat Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA durant l'any 2022 (3r trimestre).

8. Dació de compte de l’informe trimestral d’Intervenció de data 31 d’octubre de 2023 en relació a l’aplicació de l’article 10.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (3r trimestre).

9. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs.

10. Dació de compte de l’agenda institucional del president del període comprès entre el 19 de setembre i el 14 de novembre de 2023

C. Propostes d’acord

1. Unitat de Gestió Tributària.

Referència: 2023/00015623X. Presa de coneixement de l’avocació de l’Ajuntament de Riells i Viabrea de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general (taxa 1,5%).

2. Unitat de Gestió Tributària. Referència: 2023/00014965L. Delegació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners de la potestat sancionadora de la gestió integral de residus municipals.

3. Intervenció. Referència: 2023/00002126S. Proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions

4. Unitat de Gestió Tributària. Referència: 2023/00013749E. Aprovació de la modificació de l'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva. Any 2024.

5. Unitat de Serveis Socials Especialitzats. Referència: 2023/00014880A. Aprovació de la Pròrroga del "Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020- 2023".

6. Secretaria General. Referència: 2023/00015179A. Ratificació de la resolució de presidència 2023PRE2064 de data 10 de novembre de 2023 relativa a l’Increment addicional d'un 0,5% de les retribucions per al personal de règim funcionarial, laboral i eventual que presten serveis al Consell Comarcal de la Selva i a l'organisme autònom Patronat per a la conservació i millora del Castell de Montsoriu

D. Propostes urgents

E. Mocions

7. Secretaria General. Referència: 2023/00016223N.

Moció presentada pel grup comarcal Independents de la Selva en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament

F. Mocions urgents

G. Precs i preguntes

 

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.